Αποτελέσματα έργου

    1. Έκθεση έρευνας Green VET Choices – Αξιολόγηση των πράσινων επαγγελματικών σταδιοδρομιών και ευκαιριών στην ΕΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες και τις κλιματικές προκλήσεις.

Έκθεση έρευναςΕκτελεστική Περίληψη

  1. Η εικονική πύλη Green VET Choices – Ένα ανοικτό και συμμετοχικό περιβάλλον μάθησης που χρησιμοποιεί μια παρακινητική προσέγγιση αφήγησης για να ενδυναμώσει τους χρήστες να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις και να μάθουν περισσότερα για τις πράσινες σταδιοδρομίες.

Εικονική πύλη

  1. Το ψηφιακό μοντέλο Green VET Choices
    Περιλαμβάνει ένα επαγγελματικό περιοδικό και μια ανθολογία βίντεο βασικών τμημάτων που παρουσιάζουν τις καινοτόμες μεθοδολογίες και τις διδακτικές έννοιες που εφαρμόστηκαν στο έργο και παρουσιάζουν βασικά άρθρα από ειδικούς.
Δείτε περισσότερα

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-IT01-KA220-VET- 000032968.