Rezultati projekta

    1. Poročilo o raziskavi o zelenih možnostih poklicnega izobraževanja in usposabljanja – ocena zelenih poklicev in priložnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja ob upoštevanju nacionalnih okoliščin in podnebnih izzivov.

Poročilo o raziskaviPovzetek

  1. Virtualni portal Green VET Choices – odprto in participativno učno okolje, ki uporablja motivacijski pristop pripovedovanja zgodb, da bi uporabnikom omogočilo sprejemanje lastnih odločitev in dalo več informacij o zelenih poklicih. 

Virtualna platforma

  1. Digitalni model Green VET Choices – vključuje strokovno revijo in video antologijo ključnih segmentov, ki predstavlja inovativne metodologije in didaktične koncepte, uporabljene v projektu, ter uvodne članke strokovnjakov..

Oglejte si več

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-IT01-KA220-VET- 000032968.