O

O projektu

Poklici poklicnega izobraževanja in usposabljanja ponujajo bogate priložnosti za posameznike, ki jih zanimajo zelene tehnologije, zeleno podjetništvo, zeleno socialno poslovanje in sorodne okoljsko ozaveščene industrije. Ti poklici in poklicne poti igrajo ključno vlogo pri prizadevanju za bolj zdravo okolje in zeleno rast v evropskih gospodarstvih. Projekt Green VET Choices vidi svoj osrednji cilj v razvoju načina za združevanje zelenega poklicnega izobraževanja in usposabljanja z bojem proti podnebnim spremembam s povečanjem privlačnosti in ozaveščenosti o okolju prijaznih poklicnih možnostih poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanjem zahtevanih zelenih in digitalnih spretnosti in kompetenc.

Namen & cilji:

Namen:

Projekt Green VET Choices želi ozaveščati o perečih okoljskih izzivih in hkrati spodbujati zanimanje za zelene poklice poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Cilji:

 • Okolje in boj proti podnebnim spremembam sta osrednja tema projekta, ki kot vodilna nit prežemata vse projektne aktivnosti.
 • Povečanje privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja s prikazovanjem obetavnih, pomembnih in v prihodnost usmerjenih možnosti sedanjim in prihodnjim učencem poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
 • Prispevanje k inovacijam v poklicnem izobraževanju in usposabljanju z uvajanjem novih in zanimivih pristopov učenja in poučevanja prek virtualnega portala in digitalnega modela projekta, ki bosta na voljo na spletu kot odprta izobraževalna vira.

Projektni rezultati

 1. Green VET Choices Poročilo raziskave– ocena karier in priložnosti zelenega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ob upoštevanju nacionalnih okoliščin in podnebnih izzivov.
 2. Poročilo o mednarodni raziskavi
 3. Virtualni portal Green VET Choices – odprto in participativno učno okolje, ki uporablja pristop motiviranega pripovedovanja zgodb, da uporabnikom omogoči sprejemanje lastnih odločitev in informiranje o zelenih poklicih.
 4. Digitalni model Green VET Choices – zajema strokovno revijo in video antologijo ključnih segmentov, ki predstavlja inovativne metodologije in didaktične koncepte uporabljene v projektu ter predstavlja ključne članke strokovnjakov.

Partnerji

CO&SO – CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA’-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATTIVA SOCIALE

CO&SO je konzorcij s sedežem v Firencah, ki vključuje 24 zadrug, ki delujejo na socialnem, izobraževalnem in kulturnem področju. CO&SO ima 42 stalno zaposlenih, ki opravljajo storitve za tiste, ki se jim pridružijo. Glavne storitve so: administracija, spremljanje razpisov in posledično oddaja projektov večinoma za javna naročila, namenjena zagotavljanju storitev na različnih družbenih področjih, ponujanje evropskih priložnosti za spodbujanje inovativnosti v zadrugah v smislu izboljšanja kompetenc zaposlenih in storitev, certificiranje kakovosti in komunikacija. CO&SO je tudi agencija za usposabljanje, ki jo je akreditirala regionalna oblast Toskane za razvoj financiranega usposabljanja ali usposabljanja na zahtevo, več kot polovica njenih storitev usposabljanja (tako osebnega, spletnega kot kombiniranega) pa je namenjena prikrajšanim ciljnim skupinam.

CO&SO deluje na različnih interesnih področjih:

 • Stanovanjska oskrba
 • Kultura in turizem
 • Izobraževanje
 • Usposabljanje
 • Socialna vključenost
 • Delovna mesta
 • Zdravje in nega
 • Zelene prakse

V CO&SO je tudi poseben oddelek, ki se ukvarja samo z načrtovanjem in upravljanjem evropskih projektov z zelo usposobljenim osebjem, ki ima več kot 20 let izkušenj na tem področju.

Poleg tega je CO&SO od leta 2021 v skladu z Evropsko zeleno politiko začel načrtovati nove zeleno usmerjene dejavnosti s sodelovanjem, kot koordinator ali partner, v projektih EU, namenjenih podpori okolja z izboljšanjem zelenih veščin inštitutov za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, spodbujanjem digitalnega marketinga v malih in srednjih podjetjih; razvojem krožnega gospodarstva, ki temelji na recikliranju odpadkov.

Druge dejavnosti GREEN vključujejo povezane zadruge CO&SO. Predvsem se nanaša na konzorcij COLTIBIO, realnost ekološkega kmetijstva, ki skozi koncept »socialnega kmetijstva« razvija dejavnost, ki jo podpira lokalna skupnost, ki proizvaja in hkrati zasleduje skupno dobro s trajnostnimi praksami iz gospodarskega in okoljskega vidika. COLTIBIO želi eksperimentirati z novim načinom kmetovanja, z novimi procesi z majhnim vplivom na okolje in novimi oblikami prenosa znanja, kot je izmenjava izkušenj med generacijami.

Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus

Auxilium je neprofitno raziskovalno in razvojno združenje s sedežem v Gradcu v Avstriji, katerega namen je izboljšati kulturno in izobraževalno izmenjavo med organizacijami in institucijami v Evropi. Od leta 2004 Auxilium sodeluje v številnih sodelovalnih projektih in izmenjavah ter strateških partnerstvih na področjih izobraževanja, kulture, zdravstva in družboslovja, da bi s tem podprli glavne cilje združenja. Na tej podlagi je Auxilium zbral bogate izkušnje in pridobil široko strokovno znanje pri načrtovanju in izvajanju transnacionalnih evropskih partnerskih projektov v različnih programih financiranja, pri čemer je bil v glavnem odgovoren za razvoj pedagoških vsebin in za upravljanje kakovosti projektov.

The Rural Hub CLG

Rural Hub je kot združenje ustanovila skupina strokovnjakov za izobraževanje, usposabljanje in razvoj podeželja kot odgovor na vpliv gospodarske krize na majhne podeželske vasi in mesta na Irskem. Od svoje ustanovitve leta 2012 Rural Hub lokalnim prebivalcem in skupnostnim skupinam zagotavlja široko paleto programov usposabljanja in razvoja zmogljivosti. Specializirani so za področje razvoja skupnosti, socialne vključenosti in vseživljenjskega učenja, razvili pa so številne lokalne pobude za podporo vključevanja prikrajšanih skupin, vključno s podeželsko mladino, migrantskimi skupnostmi in izoliranimi starejšimi prebivalci. S temi skupinami sodelujejo, tako, da uporabljajo ustvarjalne pristope in testiranje virov digitalnih medijev, da bi s tem podprli večjo socialno kohezijo med lokalnimi skupnostmi v okrožju Cavan. Razvito imajo mrežo deležnikov po vsej državi, ki tematsko podpirajo naše delo. Preko njihove pisarne v skupnosti izvajajo neformalne izobraževalne programe za odrasle in mlade z družabnimi dopoldanskimi in izobraževalnimi popoldanskimi programi; in s programi »Mladi v digitalnih medijih«, ki jih izvajajo v Digital Media Zone (DMZ) v Virginiji, Cavanu.

CARDET

CARDET (Center za napredovanje raziskav in razvoja izobraževalne tehnologije) je neodvisna, neprofitna, nevladna raziskovalna in razvojna organizacija s sedežem na Cipru, s partnerji po vsem svetu. CARDET je ena vodilnih institucij v evro-sredozemski regiji za raziskave in razvoj. Njihova ekipa si prizadeva ponuditi storitve najvišje kakovosti v korist družbe. Organizacija sodeluje z lokalnimi in mednarodnimi organizacijami, javnimi in zasebnimi organi ter v različnih disciplinah pri oblikovanju rešitev za lokalne in globalne izzive v Aziji, Evropi in ZDA. Ekipa CARDET je uspešno zaključila več kot 200 projektov v več kot 40 državah in dosegla več kot milijon ljudi. Več njihovih projektov je podprla Evropska komisija, Commonwealth of Learning, Razvojni program Združenih narodov, USAID, EuropeAid, Microsoft, Google in vlade po vsem svetu.

Reattiva – Regione Europa Attiva

Reattiva je neprofitna organizacija s sedežem v Campobassu (Molise) in Firencah (Toskana), ustanovljena leta 2011, ki deluje na lokalni, nacionalni in ravni EU, z glavnim namenom zagotavljanja formalnega, neformalnega in priložnostnega izobraževanja in usposabljanja mladih in odraslih posameznikov.

Specifični cilji Reattive so:

 • Izboljšati dostopnost, kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanja z različnimi cilji;
 • Podpora mladim in odraslim v različnih lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih pobudah;
 • Podpora socialnemu vključevanju in uresničevanju vsakega posameznika, še posebej tistih, ki so ogroženi s strain socialne izključenosti.
 • Spodbujati in prispevati k izobraževanju, vseživljenjskemu učenju, e-učenju in uporabi novih tehnologij v izobraževanju, usposabljanju in podjetništvu;
 • Zagotavljanje podpore pri premagovanju ovir za ljudi iz težkih okoliščin s širitvijo dostopa do izobraževanja in samouresničevanja v življenju in delu.

Reattiva ima tudi dolgoletne izkušnje z EU projekti in ustrezne kompetence pri vodenju EU projektov v okviru ERASMUS+, LLP, EYE, ESF, EEA, YFEJ, EaSI, EAfA in INTERREG, tako kot promotor kot tudi partner, ki so vedno povezani s formalnim, neformalnim in priložnostnim izobraževanjem in usposabljanjem, zaposljivostjo in socialno vključenostjo.

Reattiva v okviru programov EU spodbuja predvsem učno mobilnost kot prostor pridobivanja ključnih kompetenc in spretnosti, ki jih mladi in odrasli potrebujejo za dostop do zaposljivosti in socialne vključenosti ter osebja (učitelji, vzgojitelji, trenerji, tutorji, mladinski delavci) za uspeh pri vsakodnevnem delu z različnimi ciljnimi skupinami.

Med letoma 2011 in 2021 je Reattiva vodila 92 projektov mobilnosti, ki so vključevali približno 10.500 učencev (od tega 20 % prikrajšanih, z manj priložnostmi, invalidov ali s posebnimi potrebami) in približno 650 udeležencev med zaposlenimi.

Z vidika gostovanja je med letoma 2011 in 2021 Reattiva v Campobassu in Firencah gostila več kot 4000 učencev in 500 udeležencev – zaposlenih, ki prihajajo iz različnih držav EU.

ISIS Leonardo da Vinci

Tehnični in poklicni inštitut “ISIS Leonardo da Vinci” v Firencah je leta 1900 ustanovila občina Firence, da bi usposobila dobre tehnike za podjetja v mestu. Šola že stoletje s svojimi didaktično-strukturnimi značilnostmi predstavlja referenčno točko za gospodarsko in proizvodno strukturo naslednjih področij: mehanike, gradbeništva, elektronike, elektrotehnike, telekomunikacij, kemije, računalništva, za vso regijo.

Skupnost ISIS Da Vinci sestavlja približno 2000 študentov (800 jih obiskuje tehnične tečaje in 1200 jih obiskuje strokovne tečaje) in več kot 300 učiteljev.

Šola ima dve smeri usposabljanja za učence od 14 do 19 let: Tehnični inštitut in Poklicni inštitut. Področja študija na Tehničnem inštitutu Leonardo da Vinci so: računalništvo, elektronika in elektrotehnika, kemija, zgradbe, mehanika in mehatronika. Nekatere specializacije Poklicnega inštituta, kot sta grafika, zobna mehanika, ponujajo edino možnost za oblikovanje specifičnih kompetenc v teh sektorjih. Nekateri razredi so vključeni tudi v različne evropske projekte.

Šola delujte kot agencija za usposabljanje s certifikatom ISO9001-2015, podeljenim s strani TUV.

RECURSOS FUTUROS, UNIPESSOAL LDA

Od leta 2004 je eFuturo Academy portugalska certificirana organizacija, ki zagotavlja poklicno in strokovno usposabljanje s posebnim poudarkom na razvoju spretnosti mladih in odraslih na področjih gostinstva in turizma, križarjenj, pomoči pri prodaji, pomoči pri zdravstvenem varstvu, digitalnega marketinga, poučevanja jezikov, IKT, človeških virov in podjetništva.

Na celotnem nacionalnem ozemlju imajo 3500 študentov/strokovnjakov na trgu dela, od tega jih je veliko v tujini preko projekta Erasmus. Akademija eFuturo si prizadeva za promocijo in zagotavljanje poklicnega usposabljanja in možnosti osebnega razvoja za odrasle in mlade, zlasti tiste, ki potrebujejo zamenjavo zaposlitve ali nadgradnjo svoje zaposljivosti. Delajo z migranti, invalidi in osebami z nizko pismenostjo, ki potrebujejo usposabljanje za vključitev na trg dela.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE

Gospodarska zbornica Slovenije – Inštitut za poslovno izobraževanje je eden izmed izvajalcev izobraževanj in usposabljanj z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Osredotočenost na izobraževalne potrebe na trgu dela je privedla do tega, da je CPU postal eden največjih izvajalcev izobraževanja odraslih v Sloveniji. Poslanstvo CPU (Inštituta za poslovno izobraževanje) je oskrbovati gospodarstvo s kakovostnim, sodobnim in uporabnim znanjem, obogatenim z domačimi in mednarodnimi izkušnjami ter primeri dobrih poslovnih praks po principu »praksa za prakso«. CPU si prizadeva posredovati uporabno znanje in biti povezava med trgom dela in izobraževanjem.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-IT01-KA220-VET- 000032968.