Για το έργο

Επισκόπηση

Τα επαγγέλματα ΕΕΚ προσφέρουν πλούσιες ευκαιρίες για άτομα που ενδιαφέρονται για τις πράσινες τεχνολογίες, την πράσινη επιχειρηματικότητα, τις πράσινες κοινωνικές επιχειρήσεις και τους συναφείς κλάδους με περιβαλλοντική συνείδηση. Αυτά τα επαγγέλματα και οι διαδρομές σταδιοδρομίας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιδίωξη ενός υγιέστερου περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Το έργο Green VET Choices έχει ως κεντρικό του στόχο την ανάπτυξη ενός τρόπου συνδυασμού της πράσινης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της αύξησης της ελκυστικότητας και της ευαισθητοποίησης των φιλικών προς το περιβάλλον επιλογών σταδιοδρομίας στην ΕΕΚ και της προώθησης των απαιτούμενων πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Σκοπός και Στόχοι:

Σκοπός:
Το έργο Green VET Choices θέλει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τις επείγουσες περιβαλλοντικές προκλήσεις και, ταυτόχρονα, να ενισχύσει το ενδιαφέρον για πράσινες επαγγελματικές σταδιοδρομίες ΕΕΚ. .

Στόχοι

 • Το περιβάλλον και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ως κεντρικό θέμα του έργου και κατευθυντήρια γραμμή για όλες τις δραστηριότητες του.
 • Αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ με την ανάδειξη υποσχόμενων, ουσιαστικών και προσανατολισμένων στο μέλλον δυνατοτήτων στους σημερινούς και μελλοντικούς εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ.
 • Συμβολή στην καινοτομία στην ΕΕΚ με την εισαγωγή νέων, συναρπαστικών προσεγγίσεων μάθησης και διδασκαλίας μέσω της Εικονικής Πύλης και του Ψηφιακού Μοντέλου του έργου, τα οποία είναι όλα διαθέσιμα στο διαδίκτυο ως Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος.

Αποτελέσματα Έργου

 1. Έκθεση ΈρευναςΑξιολόγηση των πράσινων επαγγελματικών σταδιοδρομιών και ευκαιριών στην ΕΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες και τις κλιματικές προκλήσεις.
 2. Έκθεση Διακρατικής Έρευνας
 3. Εικονική Πύλη – Ένα ανοικτό και συμμετοχικό περιβάλλον μάθησης που χρησιμοποιεί μια παρακινητική προσέγγιση αφήγησης, για να ενδυναμώσει τους χρήστες να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις και να μάθουν περισσότερα για τις πράσινες σταδιοδρομίες.
 4. Το ψηφιακό μοντέλο Green VET Choices – Περιλαμβάνει ένα επαγγελματικό περιοδικό και μια ανθολογία βίντεο βασικών τμημάτων που παρουσιάζουν τις καινοτόμες μεθοδολογίες και τις διδακτικές έννοιες που εφαρμόστηκαν στο έργο και βασικά άρθρα από εμπειρογνώμονες.

Εταίροι

CO&SO – CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA’-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATTIVA SOCIALE

Η CO&SO είναι μια κοινοπραξία που εδρεύει στη Φλωρεντία και περιλαμβάνει 24 συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τομέα. Η CO&SO έχει 42 μόνιμους υπαλλήλους που παρέχουν υπηρεσίες όπως: διοίκηση, παρακολούθηση αιτημάτων και, κατά συνέπεια, υποβολή σχεδίων κυρίως για δημόσιες συμβάσεις που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών στους διάφορους κοινωνικούς τομείς, προσφορά ευρωπαϊκών ευκαιριών για την προώθηση της καινοτομίας στους συνεταιρισμούς όσον αφορά τη βελτίωση των ικανοτήτων και των υπηρεσιών των εργαζομένων, πιστοποίηση ποιότητας, επικοινωνία. Η CO&SO είναι επίσης ένας οργανισμός κατάρτισης διαπιστευμένος από την περιφερειακή αρχή της Τοσκάνης για την ανάπτυξη κατάρτισης τόσο χρηματοδοτούμενης όσο και κατά παραγγελία. Περισσότερες από τις μισές υπηρεσίες κατάρτισης (δια ζώσης, διαδικτυακές και μικτές) παρέχονται σε μειονεκτούσες ομάδες-στόχους.

Η CO&SO δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος:

 • Στέγαση
 • Πολιτισμός και τουρισμός
 • Εκπαίδευση
 • Κατάρτιση
 • Κοινωνική ένταξη
 • Εισαγωγή στην απασχόληση
 • Υγεία και περίθαλψη
 • Οικολογία

Στην CO&SO υπάρχει επίσης ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται μόνο με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων με πολύ εξειδικευμένο προσωπικό που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα.

Επιπλέον, από το 2021 η CO&SO, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Πολιτική, έχει αρχίσει να σχεδιάζει νέες δραστηριότητες με πράσινο προσανατολισμό, συμμετέχοντας, ως συντονιστής ή εταίρος, σε έργα της ΕΕ με στόχο την υποστήριξη του περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης των πράσινων δεξιοτήτων των Ινστιτούτων και των εκπαιδευτών ΕΕΚ, την προώθηση του ψηφιακού μάρκετινγκ στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις- την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας που βασίζεται στην ανακύκλωση των αποβλήτων.

Άλλες ΠΡΑΣΙΝΕΣ δραστηριότητες αφορούν τους συνεργαζόμενους συνεταιρισμούς της CO&SO. Ειδικότερα, η κοινοπραξία COLTIBIO, μια βιολογική γεωργική πραγματικότητα, μέσω της έννοιας της “κοινωνικής γεωργίας” αναπτύσσει μια δραστηριότητα που υποστηρίζεται από την τοπική κοινότητα, η οποία παράγει και ταυτόχρονα επιδιώκει το κοινό καλό μέσω βιώσιμων πρακτικών από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη. Η COLTIBIO θέλει να πειραματιστεί με έναν νέο τρόπο άσκησης της γεωργίας, με νέες διαδικασίες με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και νέες μορφές μεταφοράς γνώσεων, όπως η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των γενεών.

Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus

Η Auxilium είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση έρευνας και ανάπτυξης με έδρα το Γκρατς της Αυστρίας, με στόχο τη βελτίωση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων στην Ευρώπη. Από το 2004, η Auxilium συμμετέχει σε πολλά έργα συνεργασίας και ανταλλαγών και σε στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της υγείας και των κοινωνικών επιστημών για την υποστήριξη των κύριων στόχων της ένωσης. Σε αυτή τη βάση, η Auxilium έχει συγκεντρώσει μεγάλη εμπειρία και έχει αναπτύξει ευρεία τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση διακρατικών ευρωπαϊκών έργων συνεργασίας σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, έχοντας κυρίως την ευθύνη για την ανάπτυξη παιδαγωγικού περιεχομένου, καθώς και για τη διαχείριση της ποιότητας των έργων.

The Rural Hub CLG

Το Rural Hub ιδρύθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγροτικής ανάπτυξης ως απάντηση στον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στα μικρά αγροτικά χωριά και πόλεις της Ιρλανδίας. Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, το 2012, το Rural Hub παρέχει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε τοπικούς κατοίκους και κοινοτικές ομάδες. Ειδικευόμαστε στον τομέα της κοινοτικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δια βίου μάθησης και έχουμε αναπτύξει μια σειρά τοπικών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της ένταξης μη προνομιούχων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών νέων, των μεταναστευτικών κοινοτήτων και των απομονωμένων ηλικιωμένων κατοίκων. Συνεργαζόμαστε με αυτές τις ομάδες, χρησιμοποιώντας δημιουργικές προσεγγίσεις και τη δοκιμή πόρων ψηφιακών μέσων για την υποστήριξη μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων στην κομητεία Κάβαν. Έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο ενδιαφερομένων φορέων σε ολόκληρη την κομητεία, οι οποίοι υποστηρίζουν το έργο μας σε θεματική βάση. Μέσω του γραφείου μας στην κοινότητα, παρέχουμε άτυπα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και νέων μέσω των προγραμμάτων μας Social Mornings και Educational Afternoons και μέσω των προγραμμάτων μας “Η νεολαία στα ψηφιακά μέσα” που διεξάγουμε στη Ζώνη Ψηφιακών Μέσων (DMZ) στη Βιρτζίνια του Κάβαν.

CARDET
Το CARDET (Κέντρο για την Προώθηση της Έρευνας & Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, ερευνητικός και αναπτυξιακός οργανισμός με έδρα την Κύπρο και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην ευρωμεσογειακή περιοχή για την έρευνα και την ανάπτυξη. Η ομάδα μας προσπαθεί να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς όφελος της κοινωνίας. Ο οργανισμός συνεργάζεται με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και σε διάφορους κλάδους για τον σχεδιασμό λύσεων για τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις στην Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η ομάδα της CARDET έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από 200 έργα σε περισσότερες από 40 χώρες, απευθυνόμενη σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Αρκετά από τα έργα μας υποστηρίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κοινοπολιτεία της Μάθησης, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, την USAID, την EuropeAid, τη Microsoft, την Google και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.
Reattiva – Regione Europa Attiva

Με έδρα το Καμπομπάσο (Μολίζε) και τη Φλωρεντία (Τοσκάνη), η Reattiva είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2011 και δραστηριοποιείται σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με κύριο σκοπό την παροχή τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε νέους και ενήλικες.

Η Reattiva στοχεύει στα εξής:

 • Βελτίωση της προσβασιμότητας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης διαφορετικών ομάδων – στόχων,
 • Υποστήριξη των νέων και των ενηλίκων σε διάφορες τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες,
 • Υποστήριξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης και πραγμάτωσης κάθε ατόμου, ιδίως εκείνων που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Προώθηση και συμβολή στην εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση, την ηλεκτρονική μάθηση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επιχειρηματικότητα,
 • Παροχή υποστήριξης για την άρση των φραγμών για τα άτομα με δύσκολο προσωπικό υπόβαθρο, διευρύνοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αυτοπραγμάτωση στη ζωή και την εργασία.

Η Reattiva διαθέτει επίσης μακρόχρονη εμπειρία σε έργα της ΕΕ και σχετικές αρμοδιότητες στη διαχείριση έργων της ΕΕ στο πλαίσιο των προγραμμάτων ERASMUS+, LLP, EYE, ESF, EEA, YFEJ, EaSI, EAfA και INTERREG, τόσο ως φορέας προώθησης όσο και ως εταίρος, που συνδέονται πάντα με την τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση και κατάρτιση, την απασχολησιμότητα και την κοινωνική ένταξη.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ, η Reattiva προωθεί, ειδικότερα, τη μαθησιακή κινητικότητα ως τρόπο απόκτησης βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από νέους και ενήλικες για την πρόσβαση στην απασχολησιμότητα και την κοινωνική ένταξη και από το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, εκπαιδευτές, φροντιστές, εργαζόμενους στη νεολαία) για να επιτύχουν στην καθημερινή τους εργασία με διάφορες ομάδες-στόχους.

Από το 2011 έως το 2021 η Reattiva διαχειρίστηκε 92 σχέδια κινητικότητας, στα οποία συμμετείχαν περίπου 10.500 εκπαιδευόμενοι (20% των οποίων ανήκαν σε μη προνομιούχες ομάδες, με λιγότερες ευκαιρίες, άτομα με αναπηρία ή με ειδικές ανάγκες) και περίπου 650 συμμετέχοντες μεταξύ του προσωπικού.

Όσον αφορά τη φιλοξενία, μεταξύ 2011 και 2021, η Reattiva φιλοξένησε στο Καμπομπάσο και τη Φλωρεντία περισσότερους από 4.000 εκπαιδευόμενους και 500 συμμετέχοντες μεταξύ του προσωπικού που προέρχονταν από διάφορες χώρες της ΕΕ.

ISIS Leonardo da Vinci

Το Τεχνικό και Επαγγελματικό Ινστιτούτο “ISIS Leonardo da Vinci” της Φλωρεντίας ιδρύθηκε από το Δήμο της Φλωρεντίας το 1900, για να εκπαιδεύσει καλούς τεχνικούς για τις επιχειρήσεις της πόλης.  Εδώ και έναν αιώνα η σχολή μας αντιπροσωπεύει για τα διδακτικά-δομικά χαρακτηριστικά της το σημείο αναφοράς για την οικονομική και παραγωγική δομή των ακόλουθων τομέων: Μηχανική, Οικοδομική, Ηλεκτρονική, Ηλεκτροτεχνία, Τηλεπικοινωνίες, Χημεία, Πληροφορική, για όλη την Περιφέρειά μας.

 

Η κοινότητα του ISIS Da Vinci αποτελείται από περίπου 2000 σπουδαστές (800 από αυτούς παρακολουθούν τεχνικά μαθήματα και 1200 επαγγελματικά μαθήματα) και περισσότερους από 300 καθηγητές.

Το σχολείο διαθέτει δύο τομείς εκπαίδευσης για μαθητές από 14 έως 19 ετών: το Τεχνικό Ινστιτούτο και το Επαγγελματικό Ινστιτούτο. Οι τομείς σπουδών στο Τεχνικό Ινστιτούτο Leonardo da Vinci είναι οι εξής: Χημεία, Κτίρια, Μηχανική και Μηχανοτρονική. Ορισμένες ειδικότητες του Επαγγελματικού Ινστιτούτου, όπως οι γραφικές τέχνες, η οδοντομηχανική, προσφέρουν τη μοναδική ευκαιρία για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων ικανοτήτων σε αυτούς τους τομείς. Ορισμένες τάξεις συμμετέχουν επίσης σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

Η Σχολή είναι Οργανισμός Κατάρτισης πιστοποιημένος με το πρότυπο ISO9001-2015 από την TUV.

 

RECURSOS FUTUROS, UNIPESSOAL LDA

Από το 2004, η eFuturo Academy είναι ένας πιστοποιημένος οργανισμός στην Πορτογαλία, που παρέχει επαγγελματική κατάρτιση με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων και ενηλίκων στους τομείς της Φιλοξενίας και του Τουρισμού, της Κρουαζιέρας, της Υποστήριξης στον τομέα των Πωλήσεων, της Υποστήριξης στην Υγεία, του Ψηφιακού Μάρκετινγκ, της διδασκαλίας γλωσσών, των ΤΠΕ, των Ανθρώπινων Πόρων και της Επιχειρηματικότητας.

Έχουμε 3.500 σπουδαστές/επαγγελματίες σε όλη την εθνική επικράτεια, που έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας, αρκετοί από αυτούς στο εξωτερικό μέσω προγραμμάτων Erasmus. Η eFuturo Academy εργάζεται για την προώθηση και την παροχή ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης και προσωπικής ανάπτυξης για ενήλικες και νέους, ιδιαίτερα για εκείνους που χρειάζονται μια νέα αλλαγή, για να απασχοληθούν ή να αναβαθμίσουν τα επίπεδα απασχολησιμότητάς τους. Συνεργαζόμαστε με μετανάστες, άτομα με αναπηρία και άτομα με χαμηλό αλφαβητισμό που χρειάζονται κατάρτιση, για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας – Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης είναι ένας από τους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη μεγαλύτερη παράδοση στη Σλοβενία. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων στη Σλοβενία λόγω της εστίασης του στις εκπαιδευτικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η αποστολή του (Ινστιτούτου επιχειρηματικής εκπαίδευσης) είναι να παρέχει στις επιχειρήσεις υψηλής ποιότητας, σύγχρονες και εφαρμόσιμες γνώσεις εμπλουτισμένες με εθνικές και διεθνείς εμπειρίες και παραδείγματα καλών επιχειρηματικών πρακτικών σύμφωνα με την αρχή ”από την πράξη στην πράξη”. Ο φορέας προσπαθεί να παρέχει χρήσιμες γνώσεις και να αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-IT01-KA220-VET- 000032968.