Novica #1

O projektu
Podnebne spremembe zadevajo vsakogar in predstavljajo veliko grožnjo svetovni družbi, saj lahko prizadenejo več milijonov ljudi ter povzročijo naravne nesreče po vsem svetu.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-IT01-KA220-VET- 000032968.